Termeni și condiții

SC DIGITAIL INNOVATION SRL oferă o platformă pentru clinici și cabinete veterinare pentru administrarea pacienților și comunicarea cu aceștia.

Site-ul vet.digitail.com este proprietatea SC DIGITAIL INNOVATION SRL. Acest document stabilește termenii și condițiile în care puteți utiliza site-ul vet.digitail.com, numit în continuare vet.digitail.com.

vet.digitail.com este o platformă pentru administrarea fișelor de pacienți, organizarea agendei zilnice și comunicarea cu proprietarii de animale.

Accesul și utilizarea site-ului vet.digitail.com se face sub autoritatea acestor reguli, în termenii și condițiile de mai jos. utilizarea site-ului, logarea și accesul la servicii presupune implicit acceptarea acestor termeni și condiții, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora.

Art 1. Acces

Accesul la platforma Digitail se face printr-un nume de utilizator cu o parolă unică, individuală și privată, cunoscută numai de utilizator. Utilizatorul este singurul responsabil pentru păstrarea confidențialității asupra datelor de logare, iar schimbarea regulată a parolei de acces este recomandată pentru a întări securitatea datelor accesate de acesta.

SC DIGITAIL INNOVATION SRL nu își asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dumneavoastră de comunicare cu acesta.

Prin termenul ”utilizator” al acestui site se înțelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa acest site.

Art 2. Drepturi de autor, marca și proprietatea intelectuală

SC DIGITAIL INNOVATION SRL oferă acces contra cost la site-ul vet.digitail.com. SC DIGITAIL INNOVATION SRL vă autorizează să vizualizați, imprimați și să transmiteți informații existente pe site.

Conținutul acestui site, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile și orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor și sunt proprietatea SC DIGITAIL INNOVATION SRL sau a partenerilor săi.

Art 3. Reguli de utilizare

Nu sunt permise:

  • încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestui site, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informațiilor livrate, sau încercarea de a acționa în acest scop.
  • încercarea de a testa sau a scana vulnerabilitatea oricărui sistem din rețeaua SC DIGITAIL INNOVATION SRL
  • accesarea oricăror servere sau servicii din rețeaua SC DIGITAIL INNOVATION SRL care nu sunt publice, fără autorizație
  • încercarea de a interveni în funcționarea serverelor de hosting sau în rețeaua SC DIGITAIL INNOVATION SRL prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin ”flooding” sau ”DOS”.
  • folosirea oricaror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de emailuri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de emailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese.

Violarea oricarei dintre aceste reguli atrage dupa sine răspunderea civilă sau penală. SC DIGITAIL INNOVATION SRL va investiga faptele care implică asemenea încălcări, cooperând cu autoritățile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de încălcări.

Art 4 Disponibilitatea serviciului

SC DIGITAIL INNOVATION SRL nu este răspunzător față de utilizator, orice terță persoană fizică sau juridică sau instituție pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ul.

SC DIGITAIL INNOVATION SRL poate schimba în orice moment conținutul și condițiile de folosire a site-ului. noile condiții devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în acest site și nu au caracter retroactiv.

Art 5 Exonerarea de răspundere

Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că înțelegeți că scopul acestei platforme electronice și vă asumați folosirea acesteia doar în scopul descris mai sus.

SC DIGITAIL INNOVATION SRL nu oferă nicio garanție că serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori.

SC DIGITAIL INNOVATION SRL nu este responsabil pentru calitatea oricăror servicii obținute de dumneavoastră prin intermediul site-ului care nu vă satisfac toate cerințele.

Art 6 Limitarea răspunderii

SC DIGITAIL INNOVATION SRL nu va fi răspunzător pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoință, posibilități de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile.

Pentru secțiunile site-ului care pot curpinde opinii ale cititorilor, răspunderea asupra conținutului opiniilor revine în întregime autorilor acestora. SC DIGITAIL INNOVATION SRL își rezervă dreptul de a nu face publice acele opinii care contravin termenilor și condițiilor de utilizare sau pe care le consideră dăunătoare, sub orice formă, propriei imaginii, partenerilor sau terților.

Acest site este oferit în această formă fără alte garanții. SC DIGITAIL INNOVATION SRL nu este și nu poate fi făcut responsabil pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defete ale acestui site sau ale conținutului său.

Art 7 Obligațiile utilizatorului

Pentru folosirea serviciului, utilizatorul are obligativitatea de a plăti contravaloarea abonamentului ales.

Folosirea programului înseamnă acceptarea tacită a clauzelor menționate. În cazul în care utilizatorul nu este de acord cu termenii și condițiile descrise în această secțiune, poate renunța la utilizarea programului, iar datele sale vor fi șterse automat din sistem.